Asseco CEIT jako první slovenská 5G kampusová síť pro Slovak Telekom

Inovativní technologická společnost Asseco CEIT, a.s. spolu s největším slovenským multimediálním operátorem Slovak Telekom oznámila společný projekt vybudování 5G privátní kampusové sítě v areálu výzkumně-vývojového centra společnosti Asseco CEIT v Žilině. Asseco CEIT jako první na Slovensku bude moci využívat vlastní 5G lokální privátní bezdrátovou síť, která funguje nezávisle na veřejné mobilní síti a je přizpůsobena individuálním potřebám společnosti a principům Průmyslu 4.0.

V rámci své dlouholeté strategie budování konceptu Digitálního podniku plánuje společnost Asseco CEIT síť 5G využít k vývoji technologických a procesních inovací pro logistické a výrobní systémy, umělé inteligence a jejich praktické využití v průmyslu pro dosahování vyšší produktivity, optimalizace a digitalizace.  

Aplikace 5G technologie přinese průmyslovým podnikům širší možnosti vysokého stupně automatizace, včetně vzájemné komunikace průmyslových modulů, jejich koordinace a centralizovaného řízení s okamžitou reakční dobou. 5G síť zároveň umožní řízení strojů a mobilních výrobních a logistických zařízení na dálku i jejich diagnostiku s využitím virtuální a rozšířené reality, případně jejich servis na dálku. V oblasti logistiky dokáže 5G síť zajistit pokročilé monitorování transferu materiálu v reálném čase, optimalizaci logistických toků a možnosti diagnostiky a vizualizace logistických tras a zařízení na dálku s pomocí virtuální reality. Dramatický pokrok může zaznamenat i rozvoj umělé inteligence, a to především v segmentech, jejichž rozvoji bránil nedostatek dat a nízká rychlost digitalizace. 5G technologie navíc umožňuje okamžitou reakci algoritmů AI a připojení velkého počtu nových zařízení, které dříve bylo možné připojit jen velmi složitě.

Ve službách je nenahraditelnou výhodou 5G technologie zjednodušení přístupu k datům v reálném čase pro koncové uživatele, odběratele či dodavatele. Zdravotnictví poskytne možnost využít vzdálenou podporu diagnostiky pacientů přes „živé“ vyslání přímo do ambulance a nemocnice, či tele-medicínu s využitím rozšířené reality. Navíc proaktivní údržba zdravotnických zařízení zajistí předcházení jejich chybových stavů. Nasazení 5G technologie v energetice by představovalo zvýšení bezpečnosti práce, jako například vzdálené monitorování a ovládání zařízení reálně v čase, kde hlavním přínosem může být zvýšení bezpečnosti práce.

Sítě páté generace považuji za evoluci, jejíž pomocí je možné přinést revoluci, vysvětluje Peter Mačuš, technický ředitel společnosti Asseco CEIT. Data jsou základem každého pokroku. Měnit procesy, podniky, či společnost je možné především na základě dat. Vybudování 5G kampusu je vyústěním dlouholetých snah společnosti Asseco CEIT o výzkum a vývoj nových přístupů v technických inovacích, a také v digitalizaci procesů. Věřím, že Asseco CEIT společně se společností Telekom posune Slovensko právě pomocí této evoluce na cestu k technologické revoluci dodává Peter Mačuš.

Velmi nás těší, že první 5G kampusovou síť postavíme právě pro společnost Asseco CEIT, která přináší inovace v oblasti průmyslové automatizace. Otevíráme tak společně nové možnosti pro digitalizaci Slovenska a věřím, že pomůžeme rozvinout potenciál slovenských podniků. Rychlá adaptace sítí páté generace umožní Slovensku nastartovat digitální ekonomiku a získat náskok a konkurenční výhodu na globálním trhu,“ říká Dušan Švalek, ředitel pro Slovensko společnosti Slovak Telekom.

Výhody 5G kampusové sítě

Kampusová síť je lokální privátní bezdrátová síť, která funguje nezávisle na veřejné mobilní síti, je přizpůsobena individuálním potřebám pro konkrétní použití a vyhovuje současným, ale zejména budoucím požadavkům v oblasti Průmyslu 4.0. Výhodou kampusové sítě je, že poskytuje možnost použít pouze vybraná zařízení v rámci kampusu, což zvyšuje úroveň zabezpečení a kontroly. Tuto síť lze zároveň přizpůsobovat či kombinovat s veřejnými sítěmi. Cílem kampusových sítí je zajistit podnikům možnost využívat moderní digitální komunikační technologie s podporou 5G bezdrátových sítí pro zefektivnění jejich pracovních, výrobních a provozních procesů. Využitím privátních 5G kampusových sítí průmyslové podniky zároveň získají vysokou bezpečnost, spolehlivost, vysokou přenosovou rychlost dat s nízkou latencí sítě i schopnost připojit k síti obrovské množství zařízení. Kombinace 5G technologie a privátní kampusové sítě přináší revoluční možnosti digitalizace ve výrobních odvětvích i v logistice, zdravotnictví, obchodě, či mnoha jiných.

 

Zůstaňte s námi ve světě inovací.