KONCEPT NOVÉHO
LOGISTICKÉHO CENTRA

„Nové logistické centrum by nielenže malo preniesť Slovenskú poštu ako národného poštového operátora do 21. storočia, ale malo by sa stať chrbtovou kosťou celoslovenskej prevádzky a centrom logistických operácií. Projekt podobných dimenzií a špecifikácií na Slovensku doteraz nebol realizovaný, preto Slovenská pošta považuje za vitálne dôležité od úplného začiatku spolupracovať s vysoko profesionálnymi a odborne erudovanými partnermi, ktorých sme pri príprave konceptu či case study našli v spoločnosti Asseco CEIT. Oceňujeme profesionálnu, korektnú a efektívnu kooperáciu počas celého projektu, ktorá vyústila do stanoveného cieľa.“

Martin Ľupták
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Slovenská pošta, a. s.

Slovenska posta

Zákazník: Slovenská pošta, a. s.
Oblasť pôsobenia: Poštové a logistické služby
Zameranie: Slovenská pošta, a. s., je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na Slovensku s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.
Miesto realizácie: Slovenská pošta, a. s., Bratislava
Asseco CEIT riešenie: Twiserion Design Manager, dynamická simulácia

Modernizácia logistického centra vzhľadom na nárast objemu zásielok

V posledných rokoch zaznamenáva Slovenská pošta, a. s. výrazný nárast spracovávaného poštového materiálu, hlavne v segmente balíkových zásielok vnútroštátneho styku a zásielok medzinárodného styku v segmente e-commerce. Uvedená skutočnosť vyžaduje vyvinúť maximálne úsilie na rýchlosť spracovania, prepravy a dodania zásielok na všetkých prevádzkach zapojených do procesu distribučných činností s cieľom zabezpečiť dodržanie požadovaných kvalitatívnych ukazovateľov (lehota prepravy, úspešnosť doručenia k adresátom, poškodenie zásielok a pod.).

Areál HSS Bratislava bol postavený okolo roku 1970 a jeho pôdorysné parametre ako aj parametre jeho budov sa odvtedy nezmenili. To zapríčiňuje roztrieštenosť jednotlivých pracovísk a vertikálnej komunikácie, ako aj ich nedostatočnú plochu, čo vytvára úzke prevádzkové hrdlá a časové zdržania, a tým aj reťazenie nespracovaných a spracovaných zásielok a nedostatok odstavných vnútrohalových plôch pre tieto zásielky. Slovenská pošta má záujem o modernizáciu logistiky tak, aby bola pripravená prevádzkovo aj kapacitne zvládať súčasné a budúce nárasty objemov poštového materiálu od existujúcich a potencionálnych zákazníkov s cieľom zväčšovať svoj trhový podiel v pomerne silnom konkurenčnom prostredí logistiky a zasielateľstva.

cs_slovenska posta_1

Prínosy riešenia projektu

  • Vysoká úroveň automatizácie triediacich činností
  • Automatizácia prepravných tokov v rámci celého logistického centra
  • Usporiadanie pracovísk v zmysle plynulých tokov zásielok medzi jednotlivými oddeleniami
  • Zvýšenie triediacej kapacity balíkových zásielok
  • Zníženie podielu manuálnej práce
  • Využitie AMR pre zásobovanie pracovísk prepravnými jednotkami

Výstup projektu

Komplexná štúdia logistického centra v maximálnej miere zohľadňuje využitie automatizovaných triediacich systémov pre minimalizáciu chybovosti a manipulácií so zásielkami. Súčasťou štúdie je 3D vizualizácia v prostredí virtuálnej reality a parametrická aplikácia, v ktorej je možné plánovať kapacity jednotlivých procesov. Štúdia bola verifikovaná s využitím dynamickej simulácie pre overenie dosiahnutia požadovaných parametrov.

Projekt v číslach

 

celková plocha
58 016 m²

počet prevádzok v logistickom centre
8

hodinová triediaca kapacita
15 000

počet odberných miest
500+

trvanie projektu
10
mesiacov

cs_slovenska posta

Automatizované triediace systémy
pre minimalizáciu chybovosti a manipulácií so zásielkami

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov