KONCEPT NOVÉHO
LOGISTICKÉHO CENTRA

„Nové logistické centrum by nejenže mělo přenést Slovenskou poštu jako národního poštovního operátora do 21. století, ale mělo by se stát páteří celoslovenského provozu a centrem logistických operací. Projekt podobných dimenzí a specifikací na Slovensku dosud nebyl realizován, proto Slovenská pošta považuje za životně důležité od úplného začátku spolupracovat s vysoce profesionálními a odborně erudovanými partnery, které jsme při přípravě konceptu či případové studie našli ve společnosti Asseco CEIT. Oceňujeme profesionální, korektní a efektivní spolupráci během celého projektu, která vyústila do stanoveného cíle.“

Martin Ľupták
generální ředitel a předseda představenstva Slovenská pošta, a. s.

Slovenska posta
Zákazník: Slovenská pošta, a. s.
Oblast působení: Poštovní a logistické služby
Zaměření: Slovenská pošta, a. s., je přední poskytovatel moderních komunikačních, distribučních a platebních služeb na Slovensku s vytvořenými logistickými podmínkami pro podnikání ve střední a východní Evropě.
Místo realizace: Slovenská pošta, a. s., Slovensko
Asseco CEIT řešení: Twiserion Design Manager, dynamická simulace

Modernizace logistického centra vzhledem na nárůst objemu zásilek

V posledních letech zaznamenává Slovenská pošta, a. s. výrazný nárůst zpracovávaného poštovního materiálu, hlavně v segmentu balíkových zásilek vnitrostátního styku a zásilek mezinárodního styku v segmentu e-commerce. Uvedená skutečnost vyžaduje vyvinout maximální úsilí na rychlost zpracování, přepravy a dodání zásilek ve všech provozech zapojených do procesu distribučních činností s cílem zajistit dodržení požadovaných kvalitativních ukazatelů (lhůta přepravy, úspěšnost doručení adresátům, poškození zásilek a pod.).

Areál HSS Bratislava byl postaven kolem roku 1970 a jeho půdorysné parametry i parametry jeho budov se od té doby nezměnily. To způsobuje roztříštěnost jednotlivých pracovišť a vertikální komunikace, jakož i jejich nedostatečnou plochu. Vznikají úzká provozní hrdla a časová zdržení, a tím i řetězení nezpracovaných a zpracovaných zásilek a nedostatek odstavných vnitřních halových ploch pro tyto zásilky. Slovenská pošta má zájem o modernizaci logistiky tak, aby byla připravena provozně i kapacitně zvládat současné a budoucí nárůsty objemů poštovního materiálu od stávajících a potencionálních zákazníků s cílem zvětšovat svůj tržní podíl v poměrně silném konkurenčním prostředí logistiky a zasílatelství.

cs_slovenska posta_1

Přínosy řešení projektu

  • Vysoká úroveň automatizace třídicích činností
  • Automatizace přepravních toků v rámci celého logistického centra
  • Uspořádání pracovišť ve smyslu plynulých toků zásilek mezi jednotlivými odděleními
  • Zvýšení třídící kapacity balíkových zásilek
  • Snížení podílu manuální práce
  • Využití AGV pro zásobování pracovišť přepravními jednotkami

Výstup projektu

Komplexní studie logistického centra zohledňující v maximální míře využití automatizovaných třídících systémů pro minimalizaci chybovosti a manipulací se zásilkami. Součástí studie je 3D vizualizace v prostředí virtuální reality a parametrická aplikace, ve které lze plánovat kapacity jednotlivých procesů. Studie byla verifikována s využitím dynamické simulace pro ověření dosažení požadovaných parametrů.

Projekt v číslech

 

celková plocha
58 016 m²

počet provozů v logistickém centru
8

hodinová třídící kapacita
15 000

počet odběrných míst
500+

trvání projektu
10
měsíců

cs_slovenska posta

Automatizované třídící systémy
pro minimalizaci chybovosti a manipulací se zásilkami

Zůstaňte s námi ve světě inovací.