Zvýšení kvality technologie ofukování jako způsob odstranění hluku ve výrobě

Výrobní haly jsou jen zřídka prostředím s nízkou úrovní hluku. Se zvýšeným hlukem se však spojují zdravotní a sociální dopady na zaměstnance a proto je snaha o eliminaci hluku na pracovištích více než opodstatněná. Snižováním hlukové expozice zaměstnanců firmy zároveň snižují zbytečné finanční náklady.

 

Důležitým krokem v oblasti snižování hluku v provozech je nejednou samotné zlepšení kvality technologií použitých ve výrobních procesech, které způsobují šíření hluku. Jednou z takových technologií je tzn. technologie ofukování. Jak u ní lze eliminovat hluk vysvětlil Jan Ďungel, odborník na inovativní řešení v oblasti snižování a odstraňování hluku ve společnosti Asseco CEIT.

Ján Ďungel

Snižování hluku na pracovištích – technologie ofukování

Při technologii ofukování jde o proces ofukování dílů ve výrobě, který se realizuje prostřednictvím stlačeného vzduchu. Pomocí trysky a tlaku vzduchu dochází k odstraňování nečistot z různých součástek při výrobě i údržbě techniky. Nejčastěji se jedná o proces odstranění drobných nečistot, jakými jsou například piliny, prach, vyfukování děr, případně zbytků z emulzí po třískovém obrábění.

Základními určujícími faktory technologie ofukování jsou:

 • Tlak vzduchu
 • Průtok
 • Tvarový typ trysky
 • Princip činnosti trysky
 • Vzdálenost trysky od ofukovaného dílu
 • Délka trvání procesu ofukování

Z těchto faktorů jsou z pohledu bezpečnosti omezujícími hlavně průtok a tlak vzduchu, a to zejména v případě ručního ofukování. Může totiž nastat odfouknutí prachových částic či různých drobných předmětů, a proto jsou při ručním odfukování nezbytné ochranné pracovní pomůcky.

Vhodným výběrem typu ofukování a jeho samotným nastavením je však možné ovlivnit spotřebu vzduchu, délku trvání procesu, ale zejména vznikající hluk.. Obecně platí, že čím je povrch obráběné součástky resp. konstrukčního dílu, na který dopadá stlačený vzduch, geometricky složitější a členitější, tím se hladina hluku zvyšuje.

Během výrobního procesu lze zvolenou technologii ofukování měnit a snížit tak náklady na spotřebu vzduchu. Následný pozitivní vliv na celkové snížení hlučnosti výrobního procesu je enormní. Nepřerušované ofukovací činnosti se volí zejména z hlediska náročnějšího nastavování zařízení při změně typu výroby a to tak, aby ofukovací činnost probíhala jen ve „správný čas“, kdy je třeba výrobní kus ofukovat. V případě, že se tento čas prodlužuje, narůstá spotřeba vzduchu a také hlučnost.

Z tohoto důvodu je při koncepčně projektovaném a řízeném způsobu čištění technicky náročnější realizovat proces přerušovaného ofukování, zvláště je-li tento způsob využíván a doplňován do linek dodatečně na míru konkrétní výroby. Náklady na vstupní investice u tohoto druhu ofukování jsou vyšší v porovnání s procesem automatizovaného nepřetržitého ofukování.

 Pokud proces ofukování probíhá automaticky a nepřetržitě, je vidět, že dominantní vliv hluku na operátora se nachází v pásmech 500 Hz až 16 kHz. Jedná se o pásma s velkým vlivem na hlučnost. Vysokofrekvenční hluky ve spektru se výrazně odrážejí od tvrdých kompaktních ploch jako jsou strop, stěny a podlahy, čímž navyšují hluk okolí.

1/3 oktávové spektrum procesu nepretržitého_ofukovania
Rozloženie ekvivalentných hladín vo výrobe
Rozložení ekvivalentních hladin ve výrobě. Linka 1 vizualizuje nepřerušované ofukování, linka 2 naopak přerušované ofukování. Při realizaci technologie ofukování, např. na výrobních linkách, je patrný výrazný rozdíl rozložení ekvivalentní hladiny hluku mezi linkami s přerušovaným a se stálým ofukováním. Linka 1 na obrázku představuje tzv. nepřerušované ofukování; využívá se na ní automatické nepřetržité ofukování, přičemž je hlučnost v oblasti linky mnohem vyšší.

 

Moderní trendy v automatizaci procesu ofukování

V oblasti technologie ofukování je automatizace jedním z hlavních trendů. Přináší mnoho přínosů a inovací, které ovlivňují výrobní průmysl, ale také naši každodenní rutinu. Pro proces automatizace ofukování je třeba z pohledu snižování celkové hlučnosti dodržet tyto zásady:

 • Bezobslužné ofukování
 • Dodržení stejného standardu ofukování
 • Automatizace procesu ofukování = standardizace produkce, predikování a optimalizace spotřeby vzduchu
 • Zkrácení doby výroby eliminací ručního ofukování
 • Možnost modifikovat technologii ofukování vstupem odborné obsluhy při změnách výroby

Jedním z trendů v oblasti automatizace technologie ofukování je použití počítačové simulace, která umožňuje optimalizaci použité technologie ofukování. Pomocí počítačové simulace procesu ofukování lze predikovat zvýšení efektivity výroby. Simulací ofukování dílů v automatickém režimu předpokládáme dodržení vstupních požadavků na proces ofukování, návrhů směru ofukování, počtu zvolených větví, typu a rozložení ofukovacích trysek.

Snímka z akustickej kamery
Díky měřením s využitím akustických kamer lze navrhnout vhodné technické protihlukové řešení, přičemž se sníží hluková zátěž zaměstnanců a poklesne celková hlučnost výrobních linek.

S neustálým vývojem v oblasti automatizace technologie ofukování jsme na prahu nové éry v průmyslových procesech. Investice do snižování hluku pomáhají zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance, a tím i zvyšovat efektivitu a kvalitu výroby. S dalším vývojem můžeme očekávat nové a nové inovativní způsoby minimalizace hluku na pracovištích a je na nás, abychom tyto příležitosti využili.

 

Více o tématu analýzy a redukce hluku na pracovištích se dozvíte v připravovaném webináři, který se uskuteční 12. září prostřednictvím online vysílání.

Snímka z akustickej kamery

Zůstaňte s námi ve světě inovací.