Lokalizace a monitorování

Díky Real-Time Location System datům získávaným z reálného podniku v reálném čase vzniká datová reprezentace skutečného provozu. Průmyslovým podnikům dává do rukou obrovskou výhodu: cenné informace o okamžitém stavu výrobního systému a o jeho těsných místech. Ty jsou pak východiskem pro další optimalizaci.

Lokalizace a monitorování

Asseco CEIT pomáhá podnikům při přesné lokalizaci a sledování jakýchkoli objektů v reálném čase.

Systém lokalizace tvoří RTLS kotvy, tedy přijímače rozmístěné v prostoru, a miniaturní RTLS tagy, tedy vysílače umístěné na lokalizovaných objektech.  Mobilní tagy jsou napájeny pomocí baterií, přičemž jejich životnost se pohybuje v rozmezí měsíců až let.

Komunikačním prostředkem mezi kotvami a tagy je rádiová technologie Ultra Wide Band, která umožňuje vysokou lokalizační přesnost (<0,5m). Lokalizační technologie RTLS funguje ve frekvenčním pásmu 6,5GHz. Výhodou tohoto lokalizačního řešení je silná odolnost vůči interferencím ostatních bezdrátových technologií.

Klíčové vlastnosti:

 • Komplexní lokalizace a monitorování objektů
 • Data získávaná v reálném čase
 • Vysoká přesnost lokalizovaných objektů (0,5m)
 • Informace o činnosti objektu, poloze či pohybu objektu
 • Vysoká lokalizační přesnost díky Ultra Wide Band
 • Odolnost vůči interferencím jiných bezdrátových technologií
 • Rychlá instalace
 • Modulárnost a škálovatelnost systému
Lokalizace a monitorování

RTLS jako služba k pronájmu

Asseco_CEIT_RTLS_04

Asseco CEIT nabízí možnost pronájmu služby RTLS vhodné pro efektivní a rychlé monitorování menších částí výrobního nebo logistického prostoru. Systém RTLS umožňuje v reálném čase monitorovat jakékoli zařízení na předem určeném místě, na kterém se dočasně implementuje RTLS UWB řešení, a to na dobu, která je potřebná pro efektivní vyhodnocení údajů. Služba RTLS k pronájmu usnadňuje princip instalace a počáteční konfiguraci, jelikož se zpravidla jedná o malé monitorovací prostory s plochou o rozloze do 1 000 m². Manažerům poskytuje možnost efektivnějšího rozhodování v reálném čase na konkrétním místě a následně aplikovat vhodnou metodiku pro odstranění úzkého místa nebo zefektivnění procesu.

Služba RTLS k pronájmu se dodává s produktem CEIT Digital Twin Platform, který se instaluje společně se službou RTLS na server zákazníka jako dočasný softwarový prvek. Pomocí tohoto softwarového nástroje lze lépe analyzovat data, která jsou zároveň podpořena vizualizačním prvkem napomáhajícím k lepší orientaci mezi monitorovanými daty.

Asseco_CEIT_RTLS_03

Základní analýzy v balíčku DEMO zahrnují:

 • heat mapy – umožňují přesnou identifikaci počtu pohybů v nejkritičtějších místech monitorované oblasti s určením kolizních míst, hustoty provozu v daném bodě nebo nejdelšího zdržení monitorovaného zařízení,
 • špagetový diagram – určuje přesný pohyb monitorovaného zařízení s cílem zobrazit všechny trasy v monitorované oblasti. Diagram je vhodný při detailní analýze v rámci logistiky, ale i operátorů s cílem identifikovat vstupy do nebezpečných nebo neoprávněných zón,
 • prostoj – údaj zobrazený na lokalizační mapě, když je monitorované zařízení v nečinnosti déle než předem definovanou přijatelnou dobu,
 • monitoring – 2D/3D zobrazení reálného pohybu všech monitorovaných zařízení, filtrace zobrazení na základě typu monitorovaného zařízení nebo názvu.

Další data, která lze zobrazit v softwarovém nástroji RTLS studia (v DEMO aplikací RTLS studia lze analyzovat jen krátké časové úseky):

 • rychlost pohybu monitorovaných zařízení,
 • ujetá vzdálenost,
 • diagram aktivity,
 • vstup a výstup do/z virtuální zóny.
Asseco_ceit_graf_analyz

Výhody a přínosy služby RTLS na bázi technologie UWB:

 • Rychlá implementace a snadné vybudování dočasné LAN infrastruktury
 • Jednoduchá instalace softwaru na dálku 
 • Implementace hardwaru na dálku nebo osobně
 • Libovolná doba pronájmu služby RTLS UWB
 • Rychlá analýza úzkých míst ve výrobě a logistice (údaje pro SMED analýzy, vytížení monitorovaných zařízení, bezpečnostní monitoring, dodržování pravidel apod.)
 • Možnost monitorovat více lokalizačních ploch najednou 
 • Jednoduchý způsob testování technologie nejpřesnější vnitřní lokalizace založené na technologii UWB
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.