Lokalizácia a monitorovanie

Vďaka Real-Time Location System dátam získavaným z reálneho podniku v reálnom čase vzniká dátová reprezentácia skutočnej prevádzky. Priemyselným podnikom dáva do rúk obrovskú výhodu: cenné informácie o okamžitom stave výrobného systému a o jeho úzkych miestach. Tie sú potom východiskom pre ďalšiu optimalizáciu.

Lokalizácia a monitorovanie

Asseco CEIT pomáha podnikom pri presnej lokalizácii a monitorovaní akýchkoľvek objektov v reálnom čase.

Systém lokalizácie tvoria RTLS kotvy, teda prijímače rozmiestnené v priestore, a miniatúrne RTLS tagy, teda vysielače umiestené na lokalizovaných objektoch. Mobilné tagy sú napájané pomocou batérií, pričom ich životnosť sa pohybuje v rozmedzí mesiacov až rokov.

Komunikačným prostriedkom medzi kotvami a tagmi je rádiová technológia Ultra Wide Band, ktorá umožňuje vysokú lokalizačnú presnosť (<0,5m). Lokalizačná technológia RTLS funguje vo frekvenčnom pásme 6,5GHz. Výhodou tohto lokalizačného riešenia je silná odolnosť voči interferenciám ostatných bezdrôtových technológií.

Kľúčové vlastnosti:

 • Komplexná lokalizácia a monitorovanie objektov
 • Dáta získavané v reálnom čase
 • Vysoká presnosť lokalizovaných objektov (0,5m)
 • Informácie o činnosti objektu, polohe či pohybe objektu
 • Vysoká lokalizačná presnosť vďaka Ultra Wide Band
 • Odolnosť voči interferenciám iných bezdrôtových technológií
 • Rýchla inštalácia
 • Modulárnosť a škálovateľnosť systému
Lokalizácia a monitorovanie

RTLS ako služba na prenájom

Asseco_CEIT_RTLS_04

Asseco CEIT ponúka možnosť prenájmu služby RTLS vhodnej pre efektívne a rýchle monitorovanie menších častí výrobného alebo logistického priestoru. Systém RTLS umožňuje v reálnom čase monitorovať akékoľvek zariadenie na vopred určenom mieste, na ktorom sa dočasne implementuje RTLS UWB riešenie a to na dobu, ktorá je potrebná pre efektívne vyhodnotenie údajov. Služba RTLS na prenájom uľahčuje princíp inštalácie a počiatočnú konfiguráciu, keďže sa spravidla jedná o malé monitorovacie priestory s plochou o rozlohe do 1 000 m². Manažérom poskytuje možnosť efektívnejšieho rozhodovania v reálnom čase na konkrétnom mieste a následne aplikovať vhodnú metodiku na odstránenie úzkeho miesta alebo zefektívnenie procesu.

Služba RTLS na prenájom je dodávaná s produktom CEIT Digital Twin Platform, ktorý sa inštaluje spolu s RTLS službou na server zákazníka ako dočasný softvérový prvok. Pomocou tohto softvérového nástroja je možné lepšie analyzovať dáta, ktoré sú zároveň podporené vizualizačným prvkom napomáhajúcim k lepšej orientácií medzi monitorovanými dátami.

Asseco_CEIT_RTLS_03

Základné analýzy v balíku DEMO obsahujú:

 • heat mapy – umožňujú presnú identifikáciu počtu pohybov v najkritickejších miestach monitorovanej oblasti s určením kolíznych miest, hustoty premávky v danom bode, alebo najdlhšie zdržanie monitorovaného zariadenia,
 • spaghetti diagram – určuje presný pohyb monitorovaného zariadenia s cieľom zobraziť všetky trasy v monitorovanej oblasti. Diagram je vhodný pri detailnej analýze v rámci logistiky, ale aj operátorov s cieľom identifikovať vstupy do nebezpečných alebo neoprávnených zón,
 • prestoj – údaj zobrazený na lokalizačnej mape ak je monitorované zariadenie v nečinnosti dlhšie ako vopred definovaný prijateľný čas,
 • monitoring – 2D/3D zobrazenie reálneho pohybu všetkých monitorovaných zariadení, filtrácia zobrazenia na základe typu monitorovaného zariadenia alebo názvu.

Ďalšie dáta, ktoré je možné zobraziť v softvérovom nástroji RTLS štúdia (v DEMO aplikácií RTLS štúdia je možné analyzovať len krátke časové úseky):

 • rýchlosť pohybu monitorovaných zariadení,
 • prejdená vzdialenosť,
 • activity diagram,
 • vstup a výstup do virtuálnej zóny.
Asseco_ceit_graf_analyz

Výhody a benefity služby RTLS na báze UWB technológie

 • Rýchla implementácia a jednoduché vybudovanie dočasnej LAN infraštruktúry
 • Jednoduchá inštalácia softvéru na diaľku 
 • Implementácia hardvéru na diaľku alebo osobne
 • Ľubovoľná doba prenájmu RTLS UWB služby
 • Rýchla analýza úzkych miest vo výrobe a logistike (údaje pre SMED analýzy, vyťaženie monitorovaných zariadení, bezpečnostný monitoring, dodržiavania pravidiel a pod.)
 • Možnosť monitorovať viac lokalizačných plôch naraz 
 • Jednoduchý spôsob testovania technológie najpresnejšej indoor lokalizácie založenej na technológií UWB
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov