DIGITÁLNÍ DVOJČE
PRO NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ VÝROBY

„Koncept digitálního dvojčete od Asseco CEIT podpořený systémem Sewio RTLS otevřel celou škálu případů použití, které neustále realizujeme, přičemž každým krokem dosahujeme vyšší úrovně digitální vyspělosti, zvyšujeme efektivitu, a co je nejdůležitější, získáváme konkurenční výhodu. Propojuje situace v reálném čase s prostředím digitálního dvojčete, v němž můžeme okamžitě přijmout nápravná opatření a získat tak rozsáhlou databázi údajů pro analýzu. Nemůžeme změnit to, co se stalo dnes, ale můžeme analyzovat, učit se a ovlivňovat to, co se stane zítra, pomocí kompetencí Asseco CEIT“

Rastislav Ručkay
Manažér pre zlepšenie výroby, VELUX Commercial

Velux Commercial

Zákazník: VELUX Commercial
Oblast působení: Výroba oken a střešních oken
Místo realizace: Výrobní provoz, Østbirk, Dánsko
Asseco CEIT řešení: AGV systém, Twiserion Design Manager, Twiserion Digital Manager, dynamická simulace, 3D skenování a digitalizace objektů a budov

VELUX Commercial je novou divizí značky VELUX se sídlem v Dánsku, která vyrábí řešení střešního zasklení za účelem zajištění denního světla a čerstvého vzduchu přes střechu. Střešní okna VELUX Modular Skylights vyráběná ve městě Østbirk lze kombinovat v mnoha konfiguracích střešních oken, čímž vznikají dokonalá řešení pro nejrůznější typy budov: úzké chodby, vnitřní dvory, ateliéry, velké cirkulační prostory i soukromé domy.

Transformace pro inovativní výrobu

Společnost VELUX Commercial se rozhodla transformovat manuální výrobní systém nového inovovaného výrobku modulárních střešních oken VELUX Modular Skylights na inovativní poloautomatický a plně automatický systém s potenciálem modularity a vyšší efektivnosti, neboť nabízí vysoce přizpůsobené produkty. Aby se umožnilo kontinuální zlepšování s největší mírou benefitů, bylo potřebné zavést koncepci digitálního dvojčete s propojením všech systémů.

VeluxPromoGui

Cesta k neustálému zlepšování

Společnost Asseco CEIT nejprve navrhla koncepční uspořádání výrobní linky na bázi AGV vysoce efektivně z důvodu poskytnutí maximální flexibility montážního procesu. Prezentace byla realizována pomocí VR vizualizace. Podrobná dynamická simulace poskytla informace o požadovaném počtu AGV, které mají být realizovány za účelem splnění předpokládané budoucí výroby.

Uskutečnila se instalace AGV se speciálními zachytávači a celý řídicí systém byl připojen k výrobnímu SAP. Následně byla vytvořena síť RTLS založená na UWB technologii s využitím 40 osobních tagů, 17 tagů na zařízeních AGV a dvou ručních vysokozdvižných vozíků, které komunikují s 12 kotvami a pokrývají plochu 2 304 m². Byly přidány takové funkce, jako je lokalizace, notifikace operátorů, automatické nastavení výšky zachytávače pro optimální ergonomii, plánování, řízení a monitorování TPM.

Automatizovaná výrobní pracoviště byla napojena na všechny interní systémy a bylo vytvořeno digitální dvojče s dashboardy ve virtuální realitě. Jedním ze závěrečných kroků byla optimalizace procesu denního plánování výroby provedená pomocí dynamické simulace, jakož i reálných dat z reálného výrobního systému v digitálním dvojčeti.

Projekt v číslech:

 

Zvýšená bezpečnost
přehled povědomí, porozumění prostřednictvím bezpečnostního školení

3x
vyšší objem výroby na stejném prostoru

40 %
zvýšení produktivity prostřednictvím lepšího řízení výrobní haly a automatizace výroby

50 %
zvýšení výkonu TPM činností

10 %
snížení WIP díky zlepšení komunikačních kanálů

70 %
snížení času plánovacího procesu pro optimální posloupnost výroby díky využití reálných dat a dynamické simulace

Case-Study-Velux_A1
Case-Study-Velux_A2

Výhody projektu

  • Agilní výrobní systém schopný efektivně reagovat na požadovaný objem výroby a zároveň šetřit výrobní kapacity a náklady
  • Shromážděné a vyhodnocené data používané pro výpočet KPI v reálném čase pro dashboardy a různé přehledy
  • Změna myšlení z reaktivního na proaktivní jednání
  • Rozvoj lidí a společnosti prostřednictvím zapojení členů týmu do procesu transformace – učení se novým dovednostem, změna pracovních povinností
  • Byla vytvořena znalostní databáze pro další použití, která je klíčová pro udržení vysoké úrovně standardizace procesů
  • Digitalizace ve výrobě – transformace papírového výrobního prostředí na digitalizovaný proces propojený s digitálním dvojčetem
Case-Study-Velux_ Asseco CEIT_B
Vysoká úroveň
standardizace procesů

Zůstaňte s námi ve světě inovací.