DIGITÁLNE DVOJČA
PRE NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE VÝROBY

„Koncept digitálneho dvojčaťa od Asseco CEIT, podporený systémom Sewio RTLS, otvoril celú škálu prípadov použitia, ktoré neustále realizujeme, pričom každým krokom dosahujeme vyššiu úroveň digitálnej vyspelosti, zvyšujeme efektivitu a čo je najdôležitejšie, získavame konkurenčnú výhodu. Prepája situácie v reálnom čase s prostredím digitálneho dvojčaťa, kde môžeme okamžite prijať nápravné opatrenia a získať tak rozsiahlu databázu údajov na analýzu. Nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo dnes, ale môžeme analyzovať, učiť sa a ovplyvňovať to, čo sa stane zajtra, pomocou kompetencií Asseco CEIT.“

Rastislav Ručkay
Manažér pre zlepšovanie výroby, VELUX Commercial

Velux Commercial

Zákazník: VELUX Commercial
Oblasť pôsobenia: Výroba okien a strešných okien
Miesto realizácie: Výrobná prevádzka, Østbirk, Dánsko
Asseco CEIT riešenie: AGV systém, Twiserion Design Manager, Twiserion Digital Manager, dynamická simulácia, 3D skenovanie a digitalizácia objektov

VELUX Commercial je novou divíziou značky VELUX so sídlom v Dánsku, ktorá vyrába riešenia strešného zasklenia za účelom zabezpečenia denného svetla a čerstvého vzduchu cez strechu. Strešné okná VELUX Modular Skylights vyrábané v meste Østbirk sa dajú kombinovať v mnohých konfiguráciách strešných okien, čím vznikajú dokonalé riešenia pre najrôznejšie typy budov: úzke chodby, vnútorné dvory, ateliéry, veľké cirkulačné priestory, ako aj súkromné domy.

Transformácia na inovatívnu výrobu

Spoločnosť VELUX Commercial sa rozhodla transformovať manuálny výrobný systém nového inovovaného produktu modulárnych strešných okien VELUX Modular Skylights na poloautomatický a plne automatický systém s potenciálom modularity a vyššej efektívnosti, keďže ponúka vysoko customizované produkty. Aby bolo zabezpečené kontinuálne zlepšovanie s najvyššou mierou benefitov, bolo potrebné zaviesť koncepciu digitálneho dvojčaťa s prepojením všetkých systémov.

VeluxPromoGui

Cesta k neustálemu zlepšovaniu

Spoločnosť Asseco CEIT v prvom kroku navrhla koncepčné a vysoko efektívne usporiadanie výrobnej linky na báze AGV z dôvodu zabezpečenia maximálnej flexibility montážneho procesu. Prezentácia bola realizovaná vizualizáciou pomocou virtuálnej reality. Podrobná dynamická simulácia následne poskytla informácie o požadovanom počte AGV zariadení, ktoré je potrebné implementovať na splnenie predpokladanej budúcej výroby.

AGV so špeciálnymi zachytávačmi boli implementované a celý riadiaci systém bol pripojený k výrobnému systému SAP. Následne bola vytvorená sieť RTLS založená na UWB technológii s použitím 40 osobných tagov, 17 tagov na zariadeniach AGV a dvoch ručných vysokozdvižných vozíkov, ktoré komunikujú s 12 kotvami a pokrývajú plochu 2 304 m². Boli pridané funkcie, ako je lokalizácia, notifikácia operátorov, automatické nastavenie výšky zachytávača pre optimálnu ergonómiu, plánovanie, riadenie a monitorovanie TPM.

Automatizované výrobné pracoviská boli napojené na všetky interné systémy a vzniklo tak digitálne dvojča s dashboardami vo virtuálnej realite. Jedným zo záverečných krokov bola optimalizácia procesu denného plánovania výroby realizovaná pomocou dynamickej simulácie, ako aj reálnych dát z reálneho výrobného systému v digitálnom dvojčati.

Projekt v číslach

 

Zvýšená bezpečnosť
lepší prehľad a chápanie bezpečnosti vďaka tréningom

3x
zvýšený objem výroby na rovnakom priestore

40 %
zvýšenie produktivity prostredníctvom lepšieho riadenia výrobnej haly a automatizácie výroby

50 %
zvýšenie výkonu TPM aktivít

10 %
zníženie WIP vďaka zlepšeniu komunikačných kanálov

70 %
skrátený čas plánovacieho procesu pre optimálnu sekvenciu výroby vďaka využitiu reálnych dát a dynamickej simulácii

Case-Study-Velux_A1
Case-Study-Velux_A2

Výhody projektu

  • Agilný výrobný systém schopný efektívne reagovať na požadovaný objem výroby a zároveň šetriť výrobné kapacity a náklady
  • Zozbierané a vyhodnotené dáta použité na výpočet KPI v reálnom čase pre dashboardy a rôzne reporty
  • Zmena myslenia z reaktívneho na proaktívne konanie
  • Rozvoj ľudí a spoločnosti prostredníctvom zapojenia členov tímu do procesu transformácie – učenie sa novým zručnostiam, zmena pracovných povinností
  • Bola vytvorená znalostná databáza na ďalšie použitie, ktorá je kľúčová pre udržanie vysokej úrovne štandardizácie procesov
  • Digitalizácia vo výrobe – transformácia z papierového výrobného prostredia do procesov digitálneho dvojčaťa
Case-Study-Velux_ Asseco CEIT_B

Vysoká úroveň
štandardizácie procesov

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov