Knowledge Forum pod záštitou společnosti Asseco CEIT a Britské obchodní komory na Slovensku. Rozhovor s Guentherem Meyringerem.

„Když mluvíme o udržitelné výrobě, digitalizace a automatizace představují pro mě dvojčata budoucího úspěchu.“

V Bratislavě, 30. května, parkoviště je plné, dobré znamení, že úvodní akce Knowledge Forum pod záštitou společnosti Asseco CEIT a Britské obchodní komory na Slovensku se slibně rozjela. Více než šedesát účastníků zastupujících špičkové odborníky v oblasti digitalizace a automatizace převážně z automobilového průmyslu, kteří působí po celém Slovensku, je připraveno na půldenní akci Knowledge Forum.

 

Asseco CEIT and Britcham Knowledge Forum Bratislava
Proč Knowledge Forum? Organizovali jste už takovou akci nebo je to něco nového, založené na společné myšlence Asseco CEIT a Britské obchodní komory?

V minulosti jsem už měl zkušenosti s podobnými akcemi ze strany velkých technologických společností, jako například Dell Technologies, ale zrealizovat takovou akci na Slovensku ve spolupráci s Britskou obchodní komorou byla „premiéra“ a jsem opravdu nadšený, jak to celé dopadlo.

Jste spokojeni s počtem účastníků? – Zdá se, že je to dost vysoký počet odborníků, které se vám podařilo spojit.

To bylo naším hlavním cílem, abychom přilákali publikum ze širokého spektra klientů, a to se nám opravdu povedlo. Marketingový tým Asseco CEIT, jakož i Britská obchodní komora odvedly skvělou práci při marketingu a propagaci akce prostřednictvím mnoha kanálů, a také proces registrace byl bezvadný.

Na kterou oblast výroby jste se zaměřili při prezentacích a panelových diskusích a proč?

Hlavní oblastí zájmu byla samozřejmě vzhledem k jejímu významu ve slovenské ekonomice automobilová výroba. Nicméně naším cílem bylo také ukázat, že zlepšení a přínosy digitalizace a automatizace lze dosáhnout i v jiných oblastech výroby a logistiky, přičemž jednotliví spíkři uvedli skvělé případy.

Spíkři představili několik případových studií. Často rezonovalo slovo „odvaha“ – odvaha začít nový byznys, jak to prezentoval například DefTech…

V těžkých časech (období COVID, Ukrajina, dodavatelský řetězec) jsou společnosti již tak vytížené a rozhodování ve velmi nestabilním prostředí je ještě náročnější, ale ano, zejména v těchto časech musí být vedení v popředí a musí mít odvahu určit směr a přijmout rozhodnutí, kam investovat a jaké priority stanovit. Někdy je lepší špatné rozhodnutí než žádné rozhodnutí; měli bychom také počítat s tím, že ne všechna naše rozhodnutí budou správná, stačí být upřímný a korigovat je.

Twiserion Digital Manager Spaghetti
Všichni výrobci originálního vybavení (OEM) se společně shodli na tom, že pro úspěch realizace projektu je rozhodující lidský prvek. Jak Asseco CEIT podporuje tuto část projektu?

Klademe obrovský a neustálý důraz na konzistentnost a kontinuitu našich činností a aktivit, abychom zabezpečili kvalitu našich výsledků. Lidé a kultura jsou lepidlem, které drží jednotlivé části pohromadě, a při každé činnosti systémové integrace vedoucí projektu a projektový tým zabezpečují, aby se požadavky a očekávání zákazníka staly skutečností i při měnícím se rozsahu a omezeních.

A jaké jsou vaše zkušenosti se získáváním talentů do společnosti Asseco CEIT?

Jako poskytovatel technologií působící ve velmi atraktivní oblasti (robotika, vývoj softwaru, umělá inteligence) nabízíme velmi zajímavé a atraktivní pracovní prostředí s neustále se měnícími požadavky. Jsme hrdí na to, že neustále přitahujeme mladé talenty z vysokých škol. Na žilinském pracovním trhu ale bojujeme s nedostatkem zkušenějších talentů kvůli silné konkurenci celosvětově uznávaných značek, jako jsou Siemens, Kia apod.

Twiserion Design Manager Knowledge Forum
Jaké dovednosti by měly mít výrobní týmy, aby byly v budoucnu úspěšné při zavádění digitalizace a automatizace?

Výrobní společnosti, které chtějí být v budoucnu úspěšné, musí neustále zdokonalovat své klíčové odborné znalosti, jako je výroba a proces jejího neustálého zlepšování. Někdy lidé jen usilují o nové, ale zapomínají na to, co mají a co si musí zachovat, aby byli dobří. Zároveň však musí přijmout schopnosti zejména v oblasti internetu věcí, umělé inteligence a digitálních dvojčat. Mít virtuální prostředí pro plánování a simulaci nabízí obrovské výhody z hlediska nákladové efektivity, doby uvedení na trh a možnosti experimentovat v prostředí typu sandbox s nulovým narušením probíhajících výrobních procesů.

Jak vnímáte připravenost dodavatelského řetězce pro digitalizaci a automatizaci na Slovensku?

Na základě rozsáhlých investic automobilových výrobců OEM na Slovensku a přímého vlivu na dodavatele, kteří jdou v jejich stopách, vidím, že slovenské společnosti jsou na dobré cestě k digitalizaci a automatizaci a není otázkou, zda ano nebo ne, ale spíše kdy a jakým způsobem se budou prosazovat další inovace.

Jaké poznatky jste získali po nedávném období narušení dodavatelského řetězce? Jak to ovlivnilo vaše projekty?

Klíčovým poznatkem je, že nic nenahradí správné řízení vašich činností a procesů; čím lépe ovládáte svůj vlastní dům, tím lépe dokážete odolávat nepřízni počasí a bouřkám. Krizové časy dramaticky a bez milosti ukazují vaše slabá místa a to, jak reagujete, je důležitější než strach z toho, co vás může postihnout.

 

Knowledge Forum BA
Zaznamenali jste vyšší poptávku ze strany vašich zákazníků, například proto, že chtěli urychlit svou připravenost na udržitelnou budoucnost, nebo spíše zpomalili investice do digitalizace a automatizace?

Ano, určitě vidíme obrovskou poptávku po robotické automatizaci. Tu urychluje stále větší nedostatek zdrojů na trhu práce a mnohé společnosti vidí v automatizaci jediný způsob, jak kompenzovat nedostatek kvalifikovaných zdrojů na trhu.

Kterou oblast považujete za největší příležitost a kterou za největší výzvu a proč? Které oblasti podnikání ve výrobě mohou mít největší přínos, například digitální transformace, řízení výroby, řízení lidí, neustálé zlepšování, průmysl 4.0, logistika.

Jednu z největších příležitostí vytváří nezbytný cíl stát se neutrálními a soběstačnými z hlediska CO2. Tento celkový cíl je hnacím motorem mnoha průmyslových transformací, jako je transformace automobilového průmyslu na elektrický, transformace na obnovitelné zdroje energie, transformace na bezodpadové a oběhové hospodářství. Výzva spočívá v tom, že vyžaduje přezkoumání a přehodnocení všeho, co jsme udělali za posledních 100 let od průmyslové revoluce. Už nejde o to, abychom vyráběli rychle a levně v dobré kvalitě; musíme to všechno dělat i nadále, ale s nulovým vlivem na naši planetu.

Jak vypadá úspěšné partnerství s vašimi zákazníky? – které jsou klíčové prvky? A jaké jsou klíčové překážky?

Dobré partnerství se zákazníkem se vyznačuje především respektem a vyvážeností; každá strana by se měla cítit uznávána a každá strana by měla mít ze vztahu stejný užitek. Pokud tomu tak není a jedna strana využívá druhou stranu, pak budou na obzoru buď neustálé třenice, nebo velký konflikt. Myslím si, že klíčovým aspektem je otevřená, upřímná a spravedlivá komunikace, která umožňuje oběma stranám sladit své cíle se zájmy druhé strany. Myslím si, že trh nabízí dostatečně velké možnosti na to, abychom si taková dlouhodobá úspěšná partnerství vážili a upustili od jednostranných, které jen odčerpávají energii a zdroje.

Zůstaňte s námi ve světě inovací.