Knowledge Forum pod záštitou Asseco CEIT a Britskej obchodnej komory na Slovensku. Rozhovor s Guentherom Meyringerom.

„Keď hovoríme o udržateľnej výrobe, digitalizácia a automatizácia predstavujú pre mňa dvojičky budúceho úspechu.“

V Bratislave, 30. mája, parkovisko je plné, dobré znamenie, že úvodné podujatie Knowledge Forum pod záštitou Asseco CEIT a Britskej obchodnej komory na Slovensku sa sľubne rozbehlo. Viac ako šesťdesiat účastníkov zastupujúcich špičkových odborníkov v oblasti digitalizácie a automatizácie prevažne z automobilového priemyslu, ktorí pôsobia po celom Slovensku, je pripravených na poldňové podujatie Knowledge Forum.

 

Asseco CEIT and Britcham Knowledge Forum Bratislava
Prečo Knowledge Forum? Organizovali ste už takéto podujatie alebo je to niečo nové, založené na spoločnej myšlienke Asseco CEIT a Britskej obchodnej komory?

V minulosti som už mal skúsenosti s podobnými podujatiami zo strany veľkých technologických spoločností, ako napríklad Dell Technologies, ale zrealizovať takéto podujatie na Slovensku v spolupráci s Britskou obchodnou komorou bola „premiéra“ a som naozaj nadšený, ako to celé dopadlo.

Ste spokojný s počtom účastníkov? – Zdá sa, že sa vám podarilo spojiť dosť vysoký počet odborníkov.

To bolo naším hlavným cieľom, aby sme prilákali publikum zo širokého spektra klientov, a to sa nám naozaj podarilo. Marketingový tím Asseco CEIT, ako aj Britská obchodná komora odviedli skvelú prácu pri marketingu a propagácii podujatia prostredníctvom mnohých kanálov a aj proces registrácie bol bezchybný.

Na ktorú oblasť výroby ste sa zamerali v prezentáciách a panelových diskusiách a prečo?

Hlavnou oblasťou záujmu bola, samozrejme, vzhľadom na jej význam v slovenskej ekonomike, automobilová výroba. Avšak naším cieľom bolo tiež ukázať, že zlepšenia a prínosy digitalizácie a automatizácie možno dosiahnuť aj v iných oblastiach výroby a logistiky, pričom jednotliví spíkri uviedli skvelé príklady.

Spíkri predstavili niekoľko prípadových štúdií. Často rezonovalo slovo „odvaha“ – odvaha začať nový biznis, ako to prezentoval napríklad DefTech…

V ťažkých časoch (obdobie COVID, Ukrajina, dodávateľský reťazec) sú spoločnosti už aj tak vyťažené a rozhodovanie vo veľmi nestabilnom prostredí je ešte náročnejšie, ale áno, najmä v týchto časoch musí byť vedenie v popredí a musí mať odvahu určiť smer a prijať rozhodnutia, kam investovať a aké priority stanoviť. Niekedy je lepšie zlé rozhodnutie ako žiadne rozhodnutie; mali by sme tiež počítať s tým, že nie všetky naše rozhodnutia budú správne, stačí byť úprimný a korigovať ich.

Twiserion Digital Manager Spaghetti
Všetci výrobcovia (OEM) sa spoločne zhodli na tom, že pre úspech realizácie projektu je rozhodujúci ľudský faktor. Ako Asseco CEIT podporuje túto časť projektu?

Kladieme obrovský a neustály dôraz na konzistentnosť a kontinuitu našich činností a aktivít, aby sme zabezpečili kvalitu našich výsledkov. Ľudia a kultúra sú lepidlom, ktoré drží jednotlivé časti pohromade, a pri každej činnosti systémovej integrácie vedúci projektu a projektový tím zabezpečujú, aby sa požiadavky a očakávania zákazníka stali skutočnosťou aj pri meniacom sa rozsahu a obmedzeniach.

A aké sú vaše skúsenosti so získavaním talentov do spoločnosti Asseco CEIT?

Ako poskytovateľ technológií pôsobiaci vo veľmi atraktívnej oblasti (robotika, vývoj softvéru, umelá inteligencia) ponúkame veľmi zaujímavé a atraktívne pracovné prostredie s neustále sa meniacimi požiadavkami. Sme hrdí na to, že neustále priťahujeme mladé talenty z vysokých škôl. Na žilinskom pracovnom trhu ale bojujeme s nedostatkom skúsenejších talentov kvôli silnej konkurencii celosvetovo uznávaných značiek, ako sú Siemens, Kia atď.

Twiserion Design Manager Knowledge Forum
Aké zručnosti by mali mať výrobné tímy, aby boli v budúcnosti úspešné pri zavádzaní digitalizácie a automatizácie?

Výrobné spoločnosti, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, musia neustále zdokonaľovať svoje kľúčové odborné znalosti, výrobu a proces jej neustáleho zlepšovania. Niekedy sa ľudia len usilujú o nové, ale zabúdajú na to, čo majú a čo si musia zachovať, aby boli dobrí. Zároveň však musia zvládnuť schopnosti najmä v oblasti internetu vecí, umelej inteligencie a digitálnych dvojčiat. Mať virtuálne prostredie na plánovanie a simuláciu ponúka obrovské výhody z hľadiska efektívnosti nákladov, času uvedenia na trh a možnosti experimentovať v prostredí typu sandbox s nulovým narušením prebiehajúcich výrobných procesov.

Ako vnímate pripravenosť dodávateľského reťazca na digitalizáciu a automatizáciu na Slovensku?

Na základe rozsiahlych investícií automobilových výrobcov OEM na Slovensku a priameho vplyvu na dodávateľov, ktorí idú v ich stopách, vidím, že slovenské spoločnosti sú na dobrej ceste k digitalizácii a automatizácii a nie je otázkou, či áno alebo nie, ale skôr kedy a akým spôsobom sa budú presadzovať ďalšie inovácie.

Aké sú Vaše skúsenosti z nedávneho krízového obdobia kedy dochádzalo k prerušeniu dodávateľského reťazca? Ako to ovplyvnilo vaše projekty?

Kľúčovým poznatkom zostáva, že nič nenahradí správne riadenie vašich činností a procesov; čím väčšiu kontrolu máte nad svojím vlastným domom, tým lepšie dokážete odolávať nepriazni počasia a búrkam. Krízové časy dramaticky a bez milosti ukazujú vaše slabé miesta a to, ako reagujete, je dôležitejšie ako strach z toho, čo vás môže postihnúť.

 

Knowledge Forum BA
Zaznamenali ste vyšší dopyt zo strany vašich zákazníkov, napríklad preto, že chceli urýchliť svoju pripravenosť na udržateľnú budúcnosť, alebo radšej spomalili investície do digitalizácie a automatizácie?

Áno, určite vidíme obrovský dopyt po robotickej automatizácii. Tú urýchľuje stále väčší nedostatok zdrojov na trhu práce a mnohé spoločnosti vidia v automatizácii jediný spôsob, ako kompenzovať nedostatok kvalifikovaných zdrojov na trhu.

Ktorú oblasť považujete za najväčšiu príležitosť a ktorú za najväčšiu výzvu a prečo? Ktoré oblasti podnikania vo výrobe môžu mať najväčší prínos, napríklad digitálna transformácia, riadenie výroby, riadenie ľudí, neustále zlepšovanie, priemysel 4.0, logistika.

Jednu z najväčších príležitostí vytvára nevyhnutný cieľ stať sa CO2 neutrálnymi a sebestačnými. Tento celkový cieľ je hnacím motorom mnohých priemyselných transformácií, ako je transformácia automobilového priemyslu na elektrický, transformácia na obnoviteľné zdroje energie, transformácia na bezodpadové a obehové hospodárstvo. Výzva spočíva v tom, že si vyžaduje preskúmanie a prehodnotenie všetkého, čo sme urobili za posledných 100 rokov od priemyselnej revolúcie. Už nejde o to, aby sme vyrábali rýchlo a lacno v dobrej kvalite; musíme to všetko robiť aj naďalej, ale s nulovým vplyvom na našu planétu.

Ako vyzerá úspešné partnerstvo s vašimi zákazníkmi? – ktoré sú kľúčové prvky? A aké sú kľúčové prekážky?

Dobré partnerstvo so zákazníkom sa vyznačuje predovšetkým rešpektom a vyváženosťou; každá strana by sa mala cítiť uznávaná a každá strana by mala mať zo vzťahu rovnaký úžitok. Ak to tak nie je a jedna strana využíva druhú stranu, potom vznikajú neustále trenice, alebo veľký konflikt. Myslím si, že kľúčovým aspektom je otvorená, úprimná a spravodlivá komunikácia, ktorá umožňuje obom stranám zosúladiť svoje ciele so záujmami druhej strany. Myslím si, že trh ponúka dostatočne veľké možnosti na to, aby sme si takéto dlhodobé úspešné partnerstvá vážili a upustili od jednostranných, ktoré len odčerpávajú energiu a zdroje.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov