Koncepční projektování

Vycházeje z počtu pracovišť, potřebných technologií a technologických postupů lze navrhnout hrubý layout plánované výrobní haly. S vlastním systémem pro podporu projektování výrobních a logistických systémů realizujeme nové projekty, návrhy výrobních dispozic na zelené louce, redesign současné dispozice, optimalizaci materiálových toků, kapacitní prověření či dimenzování logistických prostředků. Hlavně u velkorozměrných výrobních a transportních zařízení je důležité prověření layoutu, aby se předešlo možným kolizím s pevnými stavebními prvky, instalacemi či jinými stroji a zařízeními. Zaměřujeme se na vytváření různých variant (syntéza) a jejich vyhodnocování (analýza) s ohledem na stanovené cíle.

Koncepční projektování
Koncepční projektování

Po vyřešení koncepčních otázek přichází na řadu projektování pracovišť, pracovníků, materiálových a informačních toků či servisních činností. Digitální nástroje umožňují realizaci kvalitních řešení ve virtuálním prostředí, bez zbytečného omezování stávajícího výrobního procesu. Detailně se prověřuje dodržení platných předpisů a norem, optimalizují se materiálové toky, komplexně se analyzuje pracoviště a pracovní činnosti z pohledu časově-pohybových studií i dodržení zásad ergonomie (manipulační a zorný prostor, pracovní polohy, manipulace s břemenem, cyklicky opakované činnosti, zatížení jednotlivých částí těla apod.).

Při moderním projektování výrobních systémů je možné udělat tolik chyb, kolik chceme, a přece se všechny vyplatí. Protože v konečném důsledku zabrání omylům při realizaci v reálném prostředí.

Výhody

 • Zkrácení času projektování ve 3D prostředí (návrh řešení dispozice výrobního systému na jednom pracovním setkání)
 • Podpora projektování nových výrobních systémů na zelené louce – možnost vizualizace uspořádání výrobních dispozic v reálném prostoru
 • Redukce nákladů na dokumentaci, analýzu, přesnost zpracování a uchovávání informací o objektech
 • Zvýšení kvality projektování (projekční tým vnímá namodelovaná 3D prostředí ve virtuálním prostředí jako reálná)
 • Zvýšení spolehlivosti projektování
 • Tvorba 3D modelů výrobních systémů
 • Virtuální pohyb kolem výrobních zařízení a pracovišť
 • Identifikace a odhalování těsných míst a kolizních stavů
 • Zvýšení kvality posouzením P-FMEA vizualizací procesů ve virtuálním prostředí
 • Posouzení návrhů z pohledu ergonomie a BOZP
 • Jednoduché a přesné monitorování a řízení pohybu objektů ve výrobním a logistickém systému (materiál, manipulační jednotky, pracovníci)
 • Podpora rozvoje znalostí o 3D skenování, digitalizaci, modelování a simulaci s podporou prostředků virtuální a rozšířené reality a prostřednictvím zpřístupnění rozsáhlých databází digitálních modelů objektů.
Koncepční projektování
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Zůstaňte s námi ve světě inovací.