Certifikované školenie

Aké by malo byť projektovanie priemyselných pracovísk podľa zásad ergonómie?

Základom pre dosiahnutie vysokej produktivity práce je kvalitne naprojektované pracovisko. Bez ohľadu na to, či zavádzate novú výrobu alebo reštrukturalizujete existujúce procesy, kľúčom k úspechu je správne prispôsobenie pracovného priestoru potrebám človeka.

Aké požiadavky na pracovný priestor je nevyhnutné splniť, aby ste dosiahli optimálnu produktivitu zamestnanca? Prinášame vám jedinečné otvorené školenie, počas ktorého získate znalosti o tom ako projektovať priemyselné pracoviská z hľadiska fyziologických a antropometrických vlastností človeka.

Dozviete sa, ako prispôsobiť výrobné alebo montážne pracovisko presne podľa potrieb zamestnanca a ako správne nastaviť pracovný priestor z hľadiska výšky pracovných rovín, dosahových zón, ochrany zdravia, bezpečnosti a ďalších ergonomických požiadaviek. Interaktívne diskusie s našimi odborníkmi a praktické ukážky riešení vás poskytnú nástroje na efektívne zlepšenie Vášho pracovného prostredia.

Ergonómia ako nástroj na zvýšenie produktivity

Obsah certifikovaného školenia

Ergonomické požiadavky na pracovisko

Základné princípy usporiadania pracoviska podľa ergonomických zásad. Zistite, ako vytvoriť prostredie, ktoré podporuje optimálnu pracovnú pohodu.

Antropometria v ergonómii

Použitie antropometrie ako nástroja pre presné a efektívne projektovanie pracovísk. Objavte metódy, ako prispôsobiť pracovné prostredie jedinečným potrebám ľudského tela.

Funkčné a rozmerové parametre pracoviska

Nastavenie výšky pracovnej roviny, manipulačnej roviny, zorného poľa a dosahových zón. Získajte dôležité informácie o optimálnych parametroch Vášho pracoviska.

Zásady pre optimálne usporiadanie pracoviska

Správne umiestnenie pracovných pomôcok, prostriedkov, ovládačov a displejov pre maximálnu efektivitu pracovného prostredia.

Zásady ergonómie pracovných pomôcok s ohľadom na spôsoby úchopov

Rôzne typy technických úchopov a podmienky pre pracovné pomôcky z pohľadu ergonómie. Naučíme vás ako zvoliť a prispôsobiť pomôcky podľa potrieb jednotlivých pracovných úloh.

Hygiena pracoviska (osvetlenie, akustika, mikroklíma)

Dozviete sa ako vplývajú mikroklimatické podmienky na výkonnosť pracovníkov, ukážeme vám postupy na zabezpečenie optimálneho nastavenia osvetlenia, akustiky a mikroklímy.

Prípadová štúdia

Projektovanie pracoviska na modelovom príklade, identifikácia rizík z pohľadu ergonómie, zhodnotenie a návrhy nápravných opatrení s odôvodnením

Termín a miesto

Termíny certifikovaného školenia:

  • 7. august 2024
  • 16. október 2024
  • 4. december 2024

Čas: od 8.00 – 16.00 hod.

Kde: Asseco CEIT, Univerzitná 8661/6A, 01008, Žilina

Vstup: 299€ bez DPH/účastník, potrebná registrácia

Školenie môžeme realizovať aj priamo vo vašom podniku. Kontaktujte nás.

Komu je workshop určený?  Konštruktérom, priemyselným inžinierom, vedúcim pracovníkom, pracovníkom útvarov BOZP, technickej prípravy výroby a všetkým, ktorí sa podieľajú na návrhoch zlepšovania výrobných procesov v podnikoch

Registrácia na certifikované školenie

Nastala chyba. Prosím, skúste to ešte raz.
Správa bola úspešne odoslaná

Súhlasím so spracovaním uvedených OÚ za účelom personalizovaného oslovenia obchodníkom. Pred poskytnutím OU som sa oboznámil so spracovaním OÚ

Školiteľ

 Eva Piñeiro González

Eva Piñeiro González