Vývoj nových produktov

Zabezpečíme celý proces vývoja produktu od myšlienky až po podporu zavádzania do výroby. Navrhneme vám nový produkt v súlade s plánom a stanoveným rozpočtom.

Asseco CEIT poskytuje kompletné služby vo vývojovej fáze produktu vrátane návrhu konceptov, vyhotovenie 3D konštrukčnej dokumentácie produktu, testovacieho prototypu, simuláciu, analýzu a optimalizáciu konštrukčného návrhu produktu, výrobu, testovanie aj úpravu prototypu a vyhotovenie finálnej konštrukčnej dokumentácie.

Zabezpečujeme tvorbu dizajnu pomocou moderných CAD systémov s ohľadom na Top-Down alebo Tree design a Smart modeling. Súčasťou sú štúdie uskutočniteľnosti, zmontovateľnosti a jednoduchej obsluhy. V zmysle zadania je dizajn vyladený pre automatizáciu, montáž, jednoduchú servisovateľnosť a neposlednom rade aj cenu.

Poskytujeme inžinierske činnosti zamerané na riadenie zmeny a hodnotové inžinierstvo. Pomôžeme vám dosiahnuť optimalizáciu technického návrhu ešte pred realizáciou prototypu.

Zabezpečujeme:

 • Realizáciu výskumno-vývojových projektov podľa požiadaviek
 • Tvorbu inovatívnych návrhov a konceptov, podporu pri hľadaní patentových riešení
 • Optimalizáciu konštrukčných uzlov a celých produktov
 • Pevnostné výpočty konštrukcie
 • Simuláciu dynamických systémov
 • Stavbu funkčných alebo dizajnových prototypov
 • Návrh a výrobu testovacích prípravkov
 • Testovanie produktov podľa zákazníckych špecifikácií alebo príslušných technických noriem
 • Tvorbu 3D modelov z reálnych vzoriek alebo z neúplnej dokumentácie
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

Zostaňte s nami vo svete inovácií.

  ?