Vedenie spoločnosti

Guenther Meyringer

Guenther Meyringer

CEO

Guenther Meyringer má rozsiahle vedomosti v oblasti počítačových vied, ktoré nadobudol počas štúdia na Technickej univerzite vo Viedni. Neskôr absolvoval magisterské štúdium na univerzite Danube University v Kremse a následne aj postgraduálne štúdium v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Počas svojej profesionálnej kariéry úspešne pôsobil na viacerých výkonných pozíciách v technologických a telekomunikačných spoločnostiach v rámci strednej Európy. Guenther Meyringer v spoločnosti Asseco CEIT zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a zároveň predsedu predstavenstva.

Peter Mačuš

Peter Mačuš

CTO

Už počas študijných rokov na Žilinskej univerzite v Žiline pôsobil ako výskumný pracovník na rôznych projektoch orientovaných na 3D digitalizáciu a konštrukciu strojov a zariadení. V spoločnosti pôsobí od roku 2009, bol vedúcim oddelenia výskumu a vývoja a neskôr viedol tím zameraný na technické inovácie, najmä mobilné robotické systémy pre intralogistiku. V súčasnosti ako člen predstavenstva zastáva pozíciu technického riaditeľa.

Martin Markovič

Martin Markovič

CFO

Absolvoval štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave na Katedre účtovníctva a audítorstva. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti financií, ekonomiky, účtovníctva, daní a kontrolingu, pričom pôsobil na riadiacich pozíciách v silných nadnárodných spoločnostiach. Na pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti nastúpil v roku 2018. V júni 2020 bol zároveň menovaný členom predstavenstva spoločnosti.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov