Vedenie spoločnosti

Andrea Chudá

Andrea Chudá

CEO

Andrea Chudá vyštudovala komerčné inžinierstvo na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti s riadením obchodných a marketingových aktivít v retailovej i korporátnej oblasti, ako aj vo finančných inštitúciách nielen na Slovensku, ale tiež v Rusku, Rumunsku a Číne. Jej podnikateľské myslenie a kompetencie potvrdzujú aj viaceré vlastné úspešné projekty v oblasti on-line biznisu, konzultácií či cestovného ruchu. V spoločnosti Asseco CEIT, a. s. zastáva pozíciu generálnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva.

Boris Duľa

Boris Duľa

CSO

Študoval riadenie a automatizáciu na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Desať rokov pôsobil v európskom vývojovom centre spoločnosti Whirlpool v Nemecku. Od roku 2014 viedol v spoločnosti tím špecialistov zameraný na konštrukčné inžinierstvo, 3D skenovanie, aditívnu výrobu a rapid prototyping. V januári 2016 sa stal členom predstavenstva spoločnosti. V decembri toho istého roka bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva, v ktorej pôsobil do septembra 2020. V súčasnosti ako člen predstavenstva zastáva pozíciu obchodného riaditeľa.

Peter Mačuš

Peter Mačuš

CTO

Už počas študijných rokov na Žilinskej univerzite v Žiline pôsobil ako výskumný pracovník na rôznych projektoch orientovaných na 3D digitalizáciu a konštrukciu strojov a zariadení. V spoločnosti pôsobí od roku 2009, bol vedúcim oddelenia výskumu a vývoja a neskôr viedol tím zameraný na technické inovácie, najmä mobilné robotické systémy pre intralogistiku. V súčasnosti ako člen predstavenstva zastáva pozíciu technického riaditeľa.

Andrej Štefánik

Andrej Štefánik

CPO

Študoval na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Je odborníkom na digitálny podnik, pokrokové priemyselné inžinierstvo a inovácie pre smart fabriky budúcnosti. So spoločnosťou je spätý od jej samotného vzniku, pričom pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách. Ako člen predstavenstva je zároveň Chief Project Officer.

Martin Markovič

Martin Markovič

CFO

Absolvoval štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave na Katedre účtovníctva a audítorstva. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti financií, ekonomiky, účtovníctva, daní a kontrolingu, pričom pôsobil na riadiacich pozíciách v silných nadnárodných spoločnostiach. Na pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti nastúpil v roku 2018. V júni 2020 bol zároveň menovaný členom predstavenstva spoločnosti.

Zostaňte s nami vo svete inovácií.

    ?