OPTIMALIZÁCIA A NÁVRHY
AUTOMATIZÁCIE VYBRANÉHO PROCESU MONTÁŽE

„Spolupráca s Asseco CEIT a spoločná práca na projekte ručnej montáže bola pre náš tím prínosom. Oceňujem, že sme pri projekte vedeli zapojiť aj linkový personál a ich podnety boli zapracované do navrhovaných riešení.“

Peter Lacko
IMS & CIS Leader, ZF Active Safety Slovakia

ZF Active

Zákazník: ZF ACTIVE SAFETY SLOVAKIA S.R.O.
Oblasť pôsobenia: Automotive
Zameranie: Montáž riadiacich systémov a elektromotorov pre posilňovače riadenia
Miesto realizácie: Výrobný závod Nové Mesto nad Váhom
Asseco CEIT riešenie: Avix, dynamická simulácia, priemyselná ergonómia

Spoločnosť ZF je technologický koncern s celosvetovou pôsobnosťou dodávajúci systémy pre mobilitu osobných automobilov, úžitkových vozidiel a priemyselnú technológiu.

Pozadie projektu

Cieľom projektu bolo na pracovisku vypletania drôtov elektromotora navrhnúť opatrenia na elimináciu strát a plytvaní, identifikovať potenciál na zvýšenie produktivity a spracovať návrhy na zníženie ergonomického zaťaženia pracovníkov. Nasledovalo vypracovanie troch úrovní optimalizácie pracoviska pri rôznom stupni automatizácie a finančnej náročnosti.

Riešenie

Projekt bol rozdelený do štyroch fáz: od hrubej analýzy strát až po vypracovanie návrhov na automatizáciu pracoviska.

1. Fáza: Zber všetkých potrebných dát, ktoré boli následne spracované v softvéri AviX. Hrubou analýzou strát na základe videosekvencií jednotlivých pracovných krokov boli definované možné potenciály pre zvýšenie produktivity práce až o 49 %.

2. Fáza: Spracovanie MTM analýzy metódou MTM-1, ktorá je obzvlášť vhodná pre optimalizáciu krátkych pracovných cyklov. Na základe tejto analýzy boli v spolupráci s tréningovým centrom definované procesné straty vyplývajúce z nejednotného vykonávania operácií a následne objektívny pracovný a časový štandard.

3. Fáza: Poznatky z MTM analýzy boli využité na workshope, kde spoločný pracovný tím Asseco CEIT a ZF vygeneroval viac ako 40 opatrení na zvýšenie produktivity práce a čiastočné zníženie ergonomickej záťaže.

4. Fáza: Asseco CEIT spracovalo koncept možností automatizácie vybraných procesov vrátane vizualizácie. Možnosti riešenia boli predstavené v troch úrovniach, od nízkonákladového riešenia s využitým spádových regálov a valčekových dopravníkov až po návrh s využitím kolaboratívnych robotov a automatizovaných pásových dopravníkov.

Výstup projektu

Jedným z ďalších výstupov projektu bola špecifikovaná potreba hĺbkovej ergonomickej analýzy vybraných procesov, keďže sa jedná o fyzicky špecifický proces, ktorý pri súčasných technických možnostiach nahrádza plnú automatizáciu.

Benefity projektu

stanovenie
optimálneho
spôsobu a podmienok práce

vytvorenie objektívnych časových
štandardov metódou
MTM-1

definovanie akčného plánu pre reálne
zvýšenie produktivity práce až o
40 %

tvorba konceptov
nízkonákladovej
mechanizácie a automatizácie
vybraných procesov s vyčíslenou
návratnosťou od 2 do 27 mesiacov

Asseco CEIT_ZF_Case study

Potenciál
pre zvýšenie produktivity práce až o 49 %

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov