Radovan Furmann: Štát podporuje digitálnu transformáciu slovenských firiem.

„Tí, ktorí chcú ostať úspešnými, si už dnes nemôžu dovoliť zaostávať.“

Nevyhnutnosť digitalizácie a digitálnej transformácie slovenských firiem je dnes už nepopierateľne definitívna. Niektoré spoločnosti na cestu digitalizácie už vyrazili, mnohé však stále váhajú, či nevedia kde alebo ako začať. Našťastie na Slovensku pôsobia spoločnosti, ktoré ponúkajú celú škálu digitalizačných služieb a to aj formou „Test before invest“, ktorých využitie pre firmy pôsobiace v našej krajine podporuje aj samotná vláda prostredníctvom rôznych grantových schém. Jednou z nich sú vouchere poskytované Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). My sme sa dnes na túto tému rozprávali s Radovanom Furmannom, riaditeľom divízie Digitálny podnik v spoločnosti Asseco CEIT.

Digitalizácia s podporou štátu
Radovan, máš bohaté osobné skúsenosti s realizáciou projektov z takto získaných zdrojov. Na čo firmy zvyčajne vouchere využívajú? Kde vnímaš ich najväčší prínos pre podnikateľské subjekty?

Z mojich skúsenosti firmy využívajú vouchere na štúdie realizovateľnosti, ktoré im pomáhajú zvýšiť výkonnosť ich výrobných a logistických systémov. Veľa firiem v dnešnej dobe investuje či už do zmeny layoutov, kúpi nových technológií, úpravy výrobných a logistických priestorov, či do výstavby nových prevádzok. Pre väčšinu firiem sú tieto investície kľúčové a v mnohých prípadoch finančne náročne. Nikto v dnešnej dobe nechce robiť zlé rozhodnutia. Je preto pochopiteľné, že firmy využívajú tieto vouchere predovšetkým na vytvorenie základných štúdií pre budúcu automatizáciu svojich procesov a štúdií zmeny výrobných prevádzok. Môžu to byť rôzne technické koncepty pre zavedenie moderných výrobných zariadení, ale aj koncepty inovovania a zlepšenia vlastných produktov.

Pri akých projektoch podporovaných vládou SR si spolupracoval? Aké príklady realizácií nám môžeš priblížiť?

V minulosti sme realizovali projekt v spoločnosti na východnom Slovensku. Išlo o projekt reštrukturalizácie závodu pre výrobu midibusov, kde zvyšovali produkciu trojnásobne a firma sa na takú obrovskú zmenu musela pripraviť. Už vtedy vznikali v závode myšlienky integrovať do výroby nové inovatívne postupy a technológie pre výrobu vodíkových midibusov. Spoločnosti sa napokon aj reálne podarilo takýto vodíkový midibus v spolupráci s technickou univerzitou vyvinúť a predstaviť ho na výstave EXPO 2020 Dubai. Práve takýto typ projektu môže naštartovať väčšie digitalizačné a automatizačné projekty vo firmách.

Ďalším príkladom je projekt v slovenskej spoločnosti, ktorá vyvíja vlastný virník. Aj ten bol predstavený na rovnakej výstave. V spoločnosti sme prostredníctvom inovačného vouchera pomáhali dizajnovať kokpit virníka pomocou technológie 3D laserového skenovania. Tých projektov však bolo omnoho viac. Podstatné je, že vo všetkých z nich vouchere reálne pomohli posunúť či už samotné produkty alebo procesy na vyššiu úroveň.

Radovan Furmann

Spomínal si množstvo projektov realizovaných prostredníctvom voucherov. Existuje aj dnes možnosť pre firmy uchádzať sa o takúto podporu zo strany štátu?

Áno. Práve teraz sú vyhlásené dve výzvy: inovačné a digitálne vouchere. Je dôležité tieto pojmy rozlišovať, keďže každá má iný zámer. Inovačné vouchere sú určené pre malé a stredné podniky, ktoré chcú inovovať svoje produkty, služby alebo procesy. Digitálne vouchery sú určené pre všetky spoločnosti, ktoré sa chcú pomocou digitalizačných nástrojov pripraviť na väčšie automatizačné projekty v budúcnosti; teda tie, ktoré si už budú vyžadovať značné investície. Vouchere sú určené na prvé inovačné a digitalizačné aktivity, tzv. pilotné projekty. Zároveň sa ponúka možnosť preplatiť aj správne a udržiavacie poplatky súvisiace s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Výzva pre inovačné vouchere si kladie za cieľ stimulovať spoluprácu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno– vývojových služieb alebo samosprávami. Môže ísť napríklad o kontraktuálne výskumno–vývojové služby, odborné skúšky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby pospoločností s priamym dosahom na výrobnú prax.

Ako je zadefinovaná schéma pomoci pre túto výzvu?

Pre obe výzvy, teda ako pre inovančné tak aj digitálne vouchery, je zadefinovaná schéma pomoci ako „de minimis“, pričom čerpanie je zabezpečené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu spolupráce firiem, akademického sektora a organizácii výskumu a vývoja. Maximálna výška podpory je nastavená na 15 000€ s maximálnou intenzitou pomoci 85 %. Znamená to, že minimálne 15 % celkových oprávnených výdavkov projektu hradí žiadateľ z vlastných zdrojov. Napríklad, firma chce realizovať inovačný projekt v hodnote 17 000€. Znamená to, že v rámci výzvy môže získať podporu vo výške 14 450€ a z vlastných zdrojov uhradí už iba 2 550€.

Kto je vhodný kandidát pre získanie inovačného alebo digitálneho vouchera?

Odpoveď je skutočne jednoduchá. Všetci, ktorí chcú vo firme zavádzať inováciu a majú ambíciu zlepšovať svoje produkty, služby, či procesy.

Čo by si na základe svojich osobných skúseností žiadateľom odporučil?

V prvom rade im odporúčam využiť túto príležitosť. Ide o skvelý spôsob, ako sa poradiť s odborníkmi v oblastiach digitalizácie a inovácie firiem. Máme bohaté skúsenosti a v týchto pilotných projektoch vidíme obrovský zmysel a potenciál pre úspešnú budúcnosť. Tí, ktorí chcú ostať úspešnými, si už dnes nemôžu dovoliť zaostávať.

Z praktického hľadiska žiadateľom odporúčam ísť do toho s jasnou predstavou, čo chcú vo firme zlepšiť. Je dôležité si dôkladne overiť podmienky výzvy, dbať na dodržanie stanovených termínov a do systému ISPO zadávať iba kompletnú dokumentáciu. No a v neposlednom rade žiadateľom odporúčam vybrať si do prieskumu, ktorý je podmienkou výziev, spoľahlivého a skúseného partnera.

Radovan, ďakujeme za rozhovor a skvelé tipy. Veríme, že Tvoje skúsenosti a odporúčania pomôžu mnohým uspieť vo vyhlásených výzvach.

Potrebujete poradiť čo inovovať?
Kontaktujte nás!

    ?

    Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov