APVV-16-0488 – Inovatívny systém pre testovanie logistických procesov s využitím simulácie a emulácie

Ministerstvo skolstva SR

Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0488

Názov projektu: Inovatívny systém pre testovanie logistických procesov s využitím simulácie a emulácie

Name of project: Innovative system for testing logistic processes by using simulation and emulation

Akronym projektu: EmuLog

Odbor výskumu: 20 408 – Priemyselné inžinierstvo

Charakter výskumu: Aplikovaný výskum

Začiatok riešenia projektu: 01. 07. 2017

Koniec riešenia projektu: 30. 06. 2021

Žiadateľská organizácia: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta

Spoluriešiteľská organizácia: CEIT, a. s

Anotácia

Výstupom predkladaného projektu bude návrh a tvorba systému pre testovanie logistických systémov s využitím simulačných a emulačných modelov nových výrobných/montážnych zariadení. Vytvorený systém bude využívať prepojenie medzi virtuálnym modelom zariadenia, ktoré ešte nie je nainštalované a reálnou logistikou. Systém využije virtuálnu podobu zariadenia pre informovanie reálnej logistiky o potrebe dovozu vstupného materiálu do procesu, prípadne odvozu hotových dielov z procesu. Navrhnutý systém bude okrem prepojenia virtuálneho a reálneho sveta využívať aj automatizovaný zber údajov z logistického procesu a ich spracovanie pre vyhodnotenie a spracovanie výsledkov pre porovnanie súčasného a nového stavu výroby a logistiky. Systém bude zostavený hlavne ako podporný nástroj pre projektovanie zmien vo výrobe hlavne pomocou otestovania vyťaženia kapacít logistiky a určenia úzkych miest celého systému logistiky a výroby v budúcnosti. Tento jedinečný systém je navrhnutý pre využitie v celosvetovom meradle pri implementácii nových výrobných zariadení v podnikoch. Tento cieľ potvrdzuje jeho nasadenie v spoločnosti Nemak Slovakia ako pilotný projekt a po implementácii na Slovensku bude prenesený ako štandard do všetkých korporačných pobočiek vo svete. S ohľadom na tento fakt je možné potvrdiť záujem o tento technický systém a jeho využitie predovšetkým v strojárskom, hutníckom a automobilovom priemysle.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je navrhnúť inovatívny systém pre testovanie logistických procesov v priemyselných organizáciách založený na prepojení reálneho a virtuálneho sveta za pomoci počítačovej emulácie.

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov