Ergonómia ako nástroj na zvýšenie produktivity

Aké sú najnovšie trendy v hodnotení ergonómie v priemyselných podnikoch? A ako ich aplikovať v praxi tak, aby sme dokázali zvýšiť nielen produktivitu ale aj usporiť náklady a podporiť zdravé pracovné podmienky.

Nahliadnite s nami do reálnych projektov v priemyselných závodoch a vyskúšajte si analýzu rizík z pohľadu ergonómie.

Na školení sa budeme venovať základným zásadám ergonómie, nevyhnutným pre udržanie zdravia zamestnancov. Naučíme vás ako vyhodnotiť situácie na pracoviskách z pohľadu zdravého a bezpečného pracovného prostredia a ako navrhnúť  nápravné opatrenia v prípade potenciálnych rizík

 

Obsah workshopu:

 • Fyzická záťaž – potenciálne riziko ohrozenia zdravia zamestnancov (pracovné polohy, opakované činnosti, práca s bremenom, vynakladané sily)
 • Zdravé pracovné prostredie a jeho organizácia z pohľadu zásad ergonómie
 • Projektovanie pracovísk verzus požiadavky na ergonomické pracovisko
 • Legislatíva a technické normy využívané v priemyselnej ergonómií
 • Prípadová štúdia (projektovanie pracoviska na modelovom príklade – identifikácia rizík, zhodnotenie, návrhy nápravných opatrení s odôvodnením)
 • Softvérová podpora v ergonómii CERAA – CERAA Glove. Hodnotenie pracovných polôh, manipulácie s bremenami, zaťaženia chrbtice, analýza zorného a manipulačného priestoru a špeciálne analýzy. Systém pre meranie síl úchopov – praktická ukážka.
Ergonómia ako nástroj na zvýšenie produktivity

Kedy: 6. marec 2024, od 8.00 – 16.00 hod.

Kde: Asseco CEIT, Univerzitná 8661/6A, 01008, Žilina

Vstup: 299€ bez DPH/účastník, potrebná registrácia

Komu je workshop určený? Vedúcim pracovníkom, pracovníkom útvarov BOZP, technickej prípravy výroby a všetkým, ktorí sa podieľajú na návrhoch zlepšovania výrobných procesov v podnikoch

Registrujte sa

  Oboznámenie so spracovaním OÚ

  Oboznámenie so spracovaním OÚ

  Školiteľ

   Eva Piñeiro González

  Eva Piñeiro González

  Reálne prípady použitia Asseco CEIT riešení:

  Garret_Asseco CEIT CS

  GARRETT MOTION SLOVAKIA

  Komplexná podpora ergonómie

   

  Viac info

  Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov