Riziká z pohľadu priemyselnej ergonómie pre pracovníkov vo výrobných podnikoch

Chcete mať prehľad o rizikách, ktorými sú vaši zamestnanci vystavení z hľadiska ergonómie?

Pripravili sme pre vás otvorené školenie s dôrazom na ergonomické riziká v priemyselných výrobných podnikoch. Školenie vám poskytne kľúčové informácie, ktoré potrebujete vedieť, aby ste mohli zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vašim zamestnancom. Posudzovanie ergonomických rizík pomáha minimalizovať možné negatívne účinky pracovných činností, zároveň prispieva k udržaniu konkurencieschopnosti a efektívnosti vášho podniku.

 

Obsah workshopu:

 • Ergonomické riziká vo výrobných podnikoch

Čo najviac ohrozuje zamestnancov z pohľadu ergonómie?

 • Oblasti s najväčším výskytom ergonomických rizík

Zameráme na na konkrétne oblasti, kde sú riziká najčastejšie.

 • Predchádzanie a vyvarovanie sa chybám

Stratégie na minimalizáciu rizík a predchádzanie chybám.

 • Manažment ergonomických rizík

Identifikácia hlavných chýb v manažmente a ich nápravné opatrenia.

 • Praktická časť: Analýza ergonomických rizík

Praktická analýza ergonomických rizík na reálnych ukážkach

V závere školenia nadobudnete potrebné vedomosti o ergonomických rizikách vo výrobných podnikoch a budete schopní vytvárať nápravné opatrenia na elimináciu rizík.

 

Ergonómia ako nástroj na zvýšenie produktivity

Kedy: 20. marec 2024, od 8.00 – 16.00 hod.

Kde: Asseco CEIT, Univerzitná 8661/6A, 01008, Žilina

Vstup: 299€ bez DPH/účastník, potrebná registrácia

Komu je workshop určený? Vedúcim pracovníkom, tímlídrom, pracovníkom v oblasti BOZP, technickej prípravy výroby, ergonómom a všetkým, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní výrobných procesov v podniku.

Registrujte sa

  Oboznámenie so spracovaním OÚ

  Oboznámenie so spracovaním OÚ

  Školiteľ

   Eva Piñeiro González

  Eva Piñeiro González

  Reálne prípady použitia Asseco CEIT riešení:

  Garret_Asseco CEIT CS

  GARRETT MOTION SLOVAKIA

  Komplexná podpora ergonómie

   

  Viac info

  Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov