Procesy je nutné optimalizovať neustále

Spoločnosť Asseco CEIT nedávno uviedla na trh rebrandovaný plánovací softvér Twiserion Design Manager. Do skupiny softvérových produktov Twiserion patrí aj Digital Manager.

Milan_Magdech
Ako sa vzájomne dopĺňajú a v čom sú odlišné?

Obidve riešenia sú súčasťou našej platformy Twiserion a spolu tvoria silnú a neoddeliteľnú súčasť kompletného digitálneho dvojčaťa, vďaka ktorému dokáže zákazník nielen sledovať a plánovať, ale aj porovnávať materiálové a logistické toky vďaka online dátam. Symbióza týchto dvoch produktov a unikátnosť tohto riešenia spočíva práve vo vzájomnej komunikácií a výmene dát, vďaka ktorým sú v reálnom čase odhalené úzke miesta a v plánovacom systéme je tak tento defekt efektívne vyriešený.

Softvér Twiserion Design Manager slúži na plánovanie. Avšak pre vysoko efektívne plánovanie musíte poznať reálne dáta zozbierané zo svojho podniku. Na to slúži Twiserion Digital Manager, ktorý tieto dáta poskytuje. 

Prostredníctvom týchto dvoch systémov zákazník dosiahne úroveň Industry 4.0., a teda kompletné digitálne dvojča, pričom je schopný na základe reálnych dát upraviť plánovanie a efektívne optimalizovať produkciu. Twiserion Digital Manager slúži na monitorovanie všetkých objektov na shop floor – operátorov, logistickú techniku, materiál, palety, ako aj stroje. Digitálne dvojča znamená, že všetko, čo sa deje v podniku, sa  automaticky pretavuje aj do virtuálneho prostredia, vrátane pohybu strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou rôznych procesov, pohybu operátorov, či bezpečnostných prvkov. 

Čo pomáha výrobným spoločnostiam Twiserion Digital Manager riešiť? 

Naša platforma Twiserion Digital Manager sa orientuje predovšetkým na tri základné oblasti využitia. Prvou, ktorú spomeniem, je spracovanie a sledovanie dát pochádzajúcich z kompletnej logistickej flotily, ktorými sledujeme vyťaženosť techniky a logistických dráh. Druhou je sledovanie materiálu, materiálového toku, rozpracovanej výroby a online stav skladových zásob. No a poslednou hlavnou oblasťou je nepochybne bezpečnosť a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel v zmysle logistickej techniky a operátorov.

Prečo je dôležité sledovať vo výrobe logistické objekty a vyťaženosť logistických dráh?

Dobrá otázka. Mnohokrát sa stáva, že práve logistika je úzkym miestom, ktorá pri nesprávnom nastavení efektivity využitia danej flotily spôsobuje výrazné problémy v dosiahnutí stanoveného lead time výrobku, a samozrejme aj zvýšených nákladov na prevádzku a údržbu takejto techniky. Preto je veľmi dôležité poznať nielen danú polohu logistickej techniky, ale vedieť ju aj správne analyzovať. No a práve v tomto momente prichádza na rad digitálne dvojča, ktoré umožní sledovať reálny pohyb, analyzovať všetky úzke miesta a poskytnúť dodatočné nástroje na čo najefektívnejšie využitie logistiky a logistických trás v celom výrobnom závode.

Twiserion Digital Manager Spaghetti

Aké dáta získava zákazník sledovaním materiálových tokov? Rieši Twiserion Digital Manager aj tému work-in-progress?

Ak sa pozrieme na celkovú kvalitu výrobku, tento údaj ovplyvňuje veľmi veľa faktorov. Od zásobovania cez logistiku, správne výrobné postupy či kontrola kvality. Ale čo ak sa materiál kopí na sklade alebo máte nezorganizovanú rozpracovanú výrobu, materiál sa nevyskladňuje v rámci FIFO, či sa vynakladá dlhý čas na nájdenie správneho materiálu v rámci WIP? Na toto všetko má zásadný vplyv práve materiálový tok a jeho reálna viditeľnosť vo výrobnej hale. Vďaka Twiserion Digital Manager dokážeme riadiť materiálový tok online, vyhodnocovať počet paliet a materiálu na sklade a plánovať celý výrobný proces napríklad vo formáte e-Kanban. Určite treba spomenúť aj veľmi častý prípad, keď operátori príliš často dohľadávajú výrobky alebo objednávky po hale, na čo vynakladajú časové úsilie, ktoré sa v konečnom dôsledku môže pretaviť do zvýšenia celkového lead time a vyšších nákladov.

Ako prispieva monitorovanie zamestnancov k ich bezpečnosti?

Oblasť bezpečnosti pri monitorovaní je naozaj široká oblasť. Dva základné aspekty pre bezpečnosť sú práve logistická technika vo vzťahu ku zamestnancom, ktorí sa priamo pohybujú v oblasti presunu logistickej techniky alebo v zónach, ktoré sú životu nebezpečné. Vraví sa, radšej sa dvakrát pozri a prejdi bezpečne, ale práve pri dennej rutine je táto oblasť mnohokrát podceňovaná. V hraničných situáciách to môže viesť až k vážnym nehodám či zraneniam. Práve naše riešenie dokáže vďaka sledovaniu pohybu v reálnom čase informovať logistov, operátorov vysokozdvižných zariadení, ako aj iných zamestnancov, že hrozí kolízia. Informácie dostávajú buď prostredníctvom alarmov na tabletoch alebo pomocou svetelnej a zvukovej signalizácie. Systém rovnako rieši bezpečnosť vstupu do nebezpečných alebo zakázaných zón, čím zvyšuje bezpečnosť zamestnancov pri každodennom pohybe.

Twiserion Digital Manager Safety

Monitorovanie zamestnancov prispieva k ich bezpečnosti viacerými spôsobmi. Znižuje priame ohrozenie stretu s logistickou technikou tým, že upozorní operátora vysokozdvižky na okolitých zamestnancov prostredníctvom signalizácie (vizuálnej a zvukovej). Je zároveň možné monitorovať pohyb zamestnancov v jednotlivých pracovných zónach, a teda správnym riadením a optimalizáciou redukovať ich pobyt napríklad vo vysoko zahlučnenom priestore alebo pri dlhodobej záťaži sťažkým bremenom na pracovisku, ktorých riešením môže byť rotácia zamestnancov medzi pracovnými zónami. Pripadne pri veľkých katastrofách ako je požiar zistiť, či sú všetci monitorovaní zamestnanci na zhromaždiskách. Overenie takejto informácie potom trvá vedúcim zamestnancom či bezpečnostným pracovníkom iba niekoľko sekúnd. Lokalizácia neprítomných zamestnancov je potom tiež otázka sekúnd. 

Môžeš nám bližšie priblížiť technológiu RTLS na základe UWB?

Priemysel kladie vysoké nároky na spoľahlivosť a výkon presného monitorovania vo vnútri výrobného podniku. Riešenie poskytované systémom určovania polohy v reálnom čase (real-time location system, tzv. RTLS) na báze ultraširokého pásma (ultra-wideband, tzv. UWB) je také, ktoré spĺňa tieto vysoké požiadavky. Rozsah technológií sledovania vnútorných priestorov podniku je široký, ale iba UWB dokáže poskytnúť presnosť, škálovateľnosť a spoľahlivosť potrebnú v procesne plánovania výroby, kde sa náklady počítajú na každú minútu. Na rozdiel od iných monitorovacích systémov, UWB dosahuje presnosť 30 cm s bezkonkurenčnou spoľahlivosťou aj v drsnom kovovom prostredí. To je dôvod, prečo UWB využívajú aj automobilky ako Toyota, Volkswagen a iné.

Technológia UWB mala svoju premiéru aj na spotrebiteľskom trhu a od septembra 2019 sa už štandardne objavuje aj v telefónoch Samsung, Apple či iných.

Stačí procesy optimalizovať jednorázovo alebo sa jedná o kontinuálny proces?

Procesy je nutné optimalizovať neustále, takže sa jedná o kontinuálny proces. Nech si myslíte, že máte procesy nastavené akokoľvek dobre, vždy sa dá ešte viac optimalizovať. Samozrejme, nie vždy je takáto optimalizácia aj finančne výhodná. Ale s týmto vieme v Asseco CEIT zákazníkom vždy poradiť.

Ako rýchlo je možné získať investície späť?

Väčšina našich projektov je nastavená veľmi striktne, a to práve kvôli zákazníkom, u ktorých je potrebné brať ohľad nielen na pridanú hodnotu technológie v rámci Industry 4.0, ale predovšetkým na možné úspory na procesoch či technike. Zákazníci odhadujú návratnosť prvotného projektu v rozmedzí jedného až dvoch rokov. Avšak projekty realizované v priestoroch, kde sa už infraštruktúra pokrytá technológiou RTLS nachádza, udávajú návratnosť už do jedného roka.

 

Robert Zalman Twiserion Digital Manager

Prihláste sa na odber Newslettru, ponúk eventov a webinárov